Novinky v OS ČSTV

5.8.2013
Dne 30.7.2013 Ministerstvo vnitra ČR provedlo registraci změny stanov a změny názvu OS ČSTV Opava schválených na valné hromadě dne 25.6.2013. Nový schválený název je Regionální sdružení České unie sportu v Opavě (zkratka RS ČUS v Opavě). V souvislosti se změnou názvu došlo i ke změně e-mail adres - adresa cstv@cstvopava byla změněna na cus@cusopava.cz a adresa ekonom@cstvopava.cz byla změněna na ekonom@cusopava.cz . Od 1.9.2013 budou i zprovozněny webové stránky na nové adrese www.cusopava.cz , které po nějaké období budou fungovat souběžně se starými na adrese www.cstvopava.cz , stajně tak jako budou fungovat i bývalé e-mail adresy.

29.7.2013
VV OS ČSTV v rámci poskytovaného servisu bude provádět vyúčtování dotace na program všeobecné sportovní činnosti pro fotbalové kluby a oddíly - výši přidělené dotace a pokyny k provedení vyúčtování naleznete zde. Před návštěvou k provedení vyúčtování je potřeba kontaktovat L. Kreisla - mobil: 604 360 980.

29.7.2013
Na níže uvedených stránkách MŠMT byly uveřejněny podmínky pro podávání žádostí o investiční i neinvestiční dotace pro rok 2014.
http://www.msmt.cz/sport/statni-podpora-sportu-pro-rok-2014  
kde jsou uvedeny základní informace.
Pro SK/TJ jsou v této chvíli významné především informace týkající se podávání žádostí o investiční dotace v programu 133510 (SK-TJ podávají své žádosti o investiční dotace ve stanoveném termínu přímo na MŠMT).

29.7.2013
Bližší podmínky pro podávání žádostí SK-TJ o neinvestiční dotace v programu IV. - údržba a provoz sportovních zařízení budou v následném období upřesněny Českou unií sportu a národními sportovními svazy, jejichž prostřednictvím bude možné žádosti o neinvestiční dotace na provoz a údržbu pro rok 2014 podávat. Podrobné informace SK-TJ obdrží v nejbližších dnech. Stejně jako v loňském roce servis při podávání žádostí  opět bude provádět L. Kreisel.

6.7.2013
VV se obrací na všechny sdružené SK-TJ mající sídlo na území Statutárního města Opavy, aby obratem kontaktovaly tajemníka L. Kreisla a dojednaly si termín pro zpracování podání žádosti o dotaci na organizaci sportu. Podkladové materiály pro podání žádosti jsou pro SK-TJ předpřipraveny (žádost je částečně vyplněna o kontaktní údaje, je připraven seznam členské základny, výkazy hospodaření a potřebné doklady k příloze - stanovy, IČ apod. - ty, které má OS ČSTV k dispozici jsou již naskenovány). Konečný termín odevzdání žádosti je pro SK-TJ sdružené v ČUS (ČSTV) je 8.8.2013.

25.7.2013
VV se obrací na všechny sdružené SK-TJ, které doposud neprovedly úhradu členských příspěvků pro rok 2013 dle usnesení valné hromady OS ČSTV, aby tak učinily co nejdříve. Bližší informace naleznete zde. K dnešnímu dni uhradilo tento příspěvek, který činí pro SK-TJ 1200,- Kč ročně (100,- Kč měsíčně) 51 SK-TJ. Stejně tak VV vyzývá k úhradě ty SK-TJ, které doposud neprovedly úhradu členského příspěvku za rok 2012, aby tento členský příspěvek uhradily nejpozději do 31.8.2013. 

22.7.2013
Zpravodaj ČUS č. 05/2013.

12.7.2013
Sportovní akce TJ-SK
12.-14.7.2013 FBC Štěpánkovice - PALESTINA OPEN CUP 2013 - florbalový turnaj
12.-14.7.2013 TJ Sokol Kobeřice - Sportovní slavnost
13.-14.7.2013 FK Jakartovice - Memoriál F. Matyáše - fotbalový turnaj
26.-27.7.2013 SK mFloor Hlučín OPEN AIR CUP 2013 - florbalový turnaj
27.7. 2013 TJ Jiskra Jančí - GLOBUS Jančí  2013 - malá kopaná

25.6.2013
26. valná hromada OS ČSTV v Opavě schválila novelu stanov a změnu názvu Okresního sdružení Českého svazu tělesné výchovy v okrese Opava na nový název Regionální sdružení České unie sportu v Opavě - více informací zde. Účinnost novely stanov včetně názvu začne platit dnem registrace na Ministerstvu vnitra ČR, kam byly novelizované stanovy odeslány.  

25.6.2013
Sport získá zpět část odvodů z kurzových sázek a číselných loterií - novelu tzv. loterijního zákona schválil senát - bližší informace zde.

25.6.2013
Sportovní akce TJ-SK
5.-7.7.2013 Evropská liga ve volejbale - Městská víceúčelová sportovní hala
12.-14.7.2013 TJ Sokol Kobeřice - Sportovní slavnost
13.-14.7.2013 FK Jakartovice - Memoriál F. Matyáše - fotbalový turnaj

25.6.2013
V souladu s ustanovením stanov OS ČSTV v Opavě svolává VV OS ČSTV 26. valnou hromadu OS ČSTV na úterý 25. června 2013 od 16.00 hod. do Sněmovního sálu Minoritského kláštera na Masarykově třídě 41 v Opavě. Pozvánka s veškerými podkladovými materiály pro jednání je ke stažení zde.
Podle statutu valné hromady OS ČSTV vysílá každý subjekt jednoho delegáta. Bližší informace poskytne L. Kreisel - mobil 604 360 980.
Vzhledem k závažnosti projednávané problematiky - změna názvu, novela stanov, financování - je účast všech sdružených subjektů nezbytně nutná!

23.6.2013
18. zasedání Zastupitelstva Statutárního města Opavy, které se uskuteční v pondělí dne 24. června 2013 ve 13.00 hodin ve Sněmovním sále Minoritského kláštera, bude mzj. projednávat i Zásady programu dotace TJ/SK, které se dotýkají více než 90 SK-TJ, které sdruženy v OS ČSTV v Opavě. Informace k tomuto pak budou poskytnuty na valné hromadě OS ČSTV následující den.

15.6.2013 
Návrh novely stanov OS ČSTV, kterou předkládá VV OS ČSTV k jednání 26. valné hromady OS ČSTV v Opavě, která je svolána na úterý 25. června 2013 v sálu Minoritského kláštera na Masarykově třídě v Opavě naleznete zde.  

14.6.2013
Materiály k jednání 26. valné hromady OS ČSTV v Opavě, která je svolána na úterý 25. června 2013 do sálu Minoritského kláštera na Masarykově třídě v Opavě naleznete zde

14.6.2013
5.-7.7.2013 - turnaj Evropské ligy ve volejbale mužů - Městská víceúčelová hala Opava - plakát zde.   

14.6.2013
Oznamujeme všem sdruženým SK-TJ a sportovním svazům, že od 1.7.2013 bude mít OS ČSTV Opava účet pouze u ČSOB a.s. - Poštovní spořitelny - číslo účtu 221910657/0300. Účet u Komerční banky k tomuto datu bude zrušen.  

14.6.2013
Vstupenky zdarma
Český volejbalový svaz bude pořádat 4. turnaj Evropské ligy ve volejbale mužů, který se uskuteční ve dnech 5.-7. července 2013 v Městské víceúčelové hale v Opavě. Kromě našeho reprezentačního týmu se ho zúčastní družstva Černé Hory, Maďarska a Španělska. Všechna utkání českého týmu budou začínat v 18:00 hod., odpolední utkání v 15:00 hod. Volné vstupenky se lze vyzvednout u OS ČSTV v Opavě, Vodárenská 18 po předchozím telefonickém dotazu - mobil 604 360 980.

14.6.2013
Sportovní akce TJ-SK
14.6.2013 - MATES GYM Bolatice - Bolatický bensch press
22.-23.6.2013 SK Starý mlýn Opava-Kylešovice - Seminář DreamLM
28.-29.6.2013 FK Bolatice - Sportovní slavnost
29.6.2013 FK Bolatice - O pohár starosty obce - malá kopaná
29.6.2013 TJ Dubina Větřkovice - Slivaky cup - malá kopaná
5.-7.7.2013 Evropská liga ve volejbale - Městská víceúčelová sportovní hala 

13.6.2013
Valná hromada TJ Moravice - účast L. Kreisel.

12.6.2013
Valná hromada TJ Opava - účast L. Kreisel.
Valná hromada SK Jantar Opava - účast L. Kreisel.   

11.6.2012
Bowlingový klub Opava provádí nábor nových družstev do bowlingové soutěže - bližší informace naleznete zde

11.6.2013
5. zasedání VV OS ČSTV v Opavě.

10.6.2013
Zpravodaj ČUS č. 04/2013. 

10.6.2013
Výzva České unie sportu k povodním.

10.6.2013
Tisková zpráva České unie sportu k povodním.  

10.6.2013
Zásady poskytování právní pomoci v ČUS.

10.6.2013
Sportovní akce TJ-SK
14.6.2013 - MATES GYM Bolatice - Bolatický bensch press
22.-23.6.2013 SK Starý mlýn Opava-Kylešovice - Seminář DreamLM
28.-29.6.2013 FK Bolatice - Sportovní slavnost
29.6.2013 FK Bolatice - O pohár starosty obce - malá kopaná 
29.6.2013 TJ Dubina Větřkovice - Slivaky cup - malá kopaná
21.9.2013 SK VEHA TEAM Rohov - Cyklisté bez hranic - cyklokros a MTB

31.5.2013
Vstupenky zdarma
Český volejbalový svaz bude pořádat 4. turnaj Evropské ligy ve volejbale mužů, který se uskuteční ve dnech 5.-7. července 2013 v Městské víceúčelové hale v Opavě. Kromě našeho reprezentačního týmu se ho zúčastní družstva Černé Hory, Maďarska a Španělska. Všechna utkání českého týmu budou začínat v 18:00 hod., odpolední utkání v 15:00 hod. Volné vstupenky se lze objednat u OS ČSTV v Opavě, Vodárenská 18 - elektronicky na e-mail: cstv@cstvopava.cz , kde je bude možno následně na základě výzvy vyzvednout.

29.5.2013
Na 12. valné hromadě Moravskoslezské krajské organizace České unie sportu byl členem Krajské rady MS KO ČUS za okresy zvolen Ing. Petr Kašný. Členem Revizní komise MS KO ČUS byl zvolen Ladislav Kreisel.

29.5.2013
Víceoddílovým (vícesportovým) SK-TJ, které si požádaly o poskytnutí dotace na provoz a údržbu sportovních zařízení, byly zaslány podkladové materiály k uzavření smlouvy.

29.5.2013
Fotbalovým SK-TJ- FK, které si požádaly o poskytnutí dotace na provoz a údržbu sportovních zařízení, byla zaslána předběžná výzva k přípravě podkladových materiálů k uzavření smluv. Podkladové materiály těmto SK-TJ-FK budou zaslány po obdržení podkladů k uzavření smluv z FAČR.

27.5.2013
Svoláno 5. zasedání VV OS ČSTV v Opavě na úterý 11.6.2013 od 17.00 hod.

24.5.2013
Základní informace o poskytovaných službách servisním pracovištěm OS ČSTV v Opavě naleznete zde.   

24.5.2013
Pozvánka z partnerského města Liptovského Mikuláše na 2. evropské setkáni NATURE & SPORTS EURO MEET 2013 - outdoorové sporty, které se uskuteční ve dnech 2.-4.10.2014 - zde.

24.5.2013
Statutární město Opava dne 4.6.2013 od 16.00 hod. v KD Na Rybníčku  v rámci projektu Zdravé město pořádá diskusní fórum, jedním z témat bude i sport, bližší informace s pozvánkou naleznete zde.

24.5.2013
Tisková zpráva ze 4. zasedání VV OS ČSTV v Opavě.

24.5.2013
Sportovní akce TJ-SK 
22.-23.6.2013 SK Starý mlýn Opava-Kylešovice - Seminář DreamLM
21.9.2013 SK VEHA TEAM Rohov - Cyklisté bez hranic - cyklokros a MTB 

21.5.2013
Vydávání členských karet FAČR jednotlivým fotbalovým klubům - oddílům SK-TJ zajišťují pracovníci OS ČSTV v úředních hodinách pracoviště, po dohodě je možné vydání i mimo oficiální pracovní dobu.

21.5.2013
Fotbalovým klubům a tělovýchovným jednotám byly v minulých dnech zaslány finanční prostředky z vlastních zdrojů FAČR, tato dotace nepodléhá vyúčtování.
Vyúčtování bude podléhat až státní dotace ve výši 87,- Kč za jednoho člena, kterou by FK-TJ-SK měly obdržet v měsíci červnu 2013.
Opětovně upozorňujeme, že jakoukoli státní dotaci mohou obdržet pouze FK-TJ-SK, které vedou podvojné účetnictví. Opětovně informujeme, že pro sdružené subjekty OS ČSTV zajišťuje vedení podvojného účetnictví, bližší informace poskytne tajemník L. Kreisel - mobil 604 360 980.

20.5.2013
V souladu se stanovami svolává VV OS ČSTV 26. valnou hromadu OS ČSTV v Opavě na úterý 25.6.2013 od 16.00 hod. do Sněmovního sálu Minoritského kláštera v Opavě.

20.5.2013
4. zasedání VV OS ČSTV v Opavě.

20.5.2013
Údržba a provoz TVZ - oznámení o poskytnutí dotace
Informace pro SK-TJ, kterým byly poskytnuty dotace v roce 2013, budou řešeny individuálně dle navržených postupů České unie sportu nebo jednotlivých národních sportovních svazů. SK-TJ v následujících dnech obdrží dopis s výzvou k předložení potřebných podkladů k uzavření smlouvy.

20.5.2013
Informace VV ČUS - Tisková zpráva ze schůze VV ČUS dne 14.5.2013.

20.5.2013
Poslanecká sněmovna schválila novelu loterijního zákona - bližší informace zde.  

14.5.2013
Svoláno 4. zasedání VV OS ČSTV v Opavě na pondělí 20.5.2013 od 17.00 hod.

7.5.2013
VV OS ČSTV se obrací na všechny sdružené SK-TJ, které doposud neprovedly úhradu členských příspěvků za rok 2012, aby tak učinily co nejdříve. Bližší informace s přehledem provedených úhrad naleznete zde. Povinnost úhrady členských příspěvků bude zahrnuta do stanov OS ČSTV, jejichž novela se připravuje.

6.5.2013
Byla uzavřena licenční smlouva s nezávislou společností výkonných umělců a výrobců zvukových a zvukově obrazových záznamů - INTERGRAM - bližší informace naleznete zde.

6.5.2013
Byla uzavřena licenční smlouva s OSA o veřejném provozování hudebních děl a jiných autorských děl - bližší informace naleznete zde.  

30.4.2013
Zpravodaj ČUS - Speciál věnovaný změně názvu.  

27.4.2013
28. valná hromada ČSTV/ČUS v České televizi - záznam z části jednání s vystoupením prezidenta ČR a diskusním pořadem naleznete zde

27.4.2013
ČSTV nově jako Česká unie sportu, valné hromady se zúčastnil i prezident ČR M. Zeman - Tisková zpráva z 28. valné hromady ČSTV 27.4.2013 v Nymburce.  

27.4.2013
Delegátem zastupujícím OS ČSTV v Opavě na 28. valné hromadě ČSTV byl místopředseda OS ČSTV Ing. M. Hájek, jednání se rovněž zúčastnil tajemník OS L. Kreisel.  

22.4.2013
Předsedové ČSTV a ČOV v České televizi diskutovali o změnách ve sportu - záznam programu - http://www.ceskatelevize.cz/porady/1126672097-otazky-vaclava-moravce-2-cast/213411030510421/video/ a zde spustit vybranou část v obsahu pořadu.  

18.4.2013
Výpis z registru ekonomických subjektů - IČO - obdržíte na Czech POINT (jsou na obecních úřadech, poštách), Český statistický úřad již výpisy neposkytuje - bližší informace naleznete zde.

18.4.2013
Podpora sportu ve Statutárním městě Opavě - novou koncepci finanční podpory sportu naleznete zde.

18.4.2013
Sportovní akce TJ-SK
20.-21.4.2013 - TJ Sokol Kateřinky - Memoriál A. Švarce - stolní tenis

18.4.2013
Informace Českého olympijského výboru - Česko sportuje 

17.4.2013
Informace VV ČSTV - Tisková konference ČSTV dne 15.4.2013.  

16.4.2013
Regionální porada zástupců OS ČSTV v Praze - Ing. M. Hájek a L. Kreisel.  

14.4.2013
Zpravodaj ČSTV č. 03/2013.

14.4.2013
Informace VV ČSTV - Tisková zpráva ze schůze VV ČSTV dne 9.4.2013.

14.4.2013
Informace Českého olympiského výboru - Nové stanovy ČOV.

14.4.2013
Informace Českého olympiského výboru - Experti řešili financování sportu.

4.4.2013
Seminář krajského Servisního centra sportu s pracovníky OS ČSTV Moravskoslezského kraje - L. Kreisel.

22.3.2013
Valná hromada TJ Slávia Malé Hoštice - účast L. Kreisel.  

19.3.2013
K dotazům k poskytnutí finančních prostředků z hazardu určených na sport pro SK-TJ Statutárního města Opavy Vám dle informace předsedy sportovní komise Rady města Bc. Marka Vinárka sdělujeme, že návrh systému pro poskytování dotací a jejich výše je plánován k předložení k projednání na Zastupitelstvo SMO v navrženém termínu 29. dubna 2013.

19.3.2013
K dotazům k novele zákona o hazardu - financování sportu Vám poskytujeme odkaz na vyjádření předsedy ČOV Jiřího Kejvala - zde.

19.3.2013
Při poskytování všech dotací - jak státních, tak těch z rozpočtu měst a obcí se předpokládá, že jednoznačnou podmínkou pro jejich poskytnutí bude vedení podvojného účetnictví s odděleným sledováním čerpání těchto dotací. V souvislosti s tímto VV OS ČSTV v Opavě opětovně nabízí všem SK-TJ vedení podvojného účetnictví.

19.3.2013
Na základě výzvy VV ČSTV opětovně připomínáme všem SK-TJ, že on-line dotazník k poskytování služeb je nutno vyplnit v termínu do 22.3.2013. Dotazník naleznete na:
https://docs.google.com/a/jansrb.cz/forms/d/15PqkK-HD47QCDXelJML0zqojNmif7mNvpu-Hflvq2So/viewform?pli=1  
Děkujeme za vyplnění, aby tak VV ČSTV obdržel co možná nejvíce odpovědí, aby nastavení služeb pro SK-TJ bylo opravdu v souladu s Vašimi požadavky.

18.3.2013
V souvislosti s odevzdáváním statistických výkazů o členské základně a výkazů hospodaření SK-TJ opětovně upozorňujeme na podmínky poskytnutí dotací ze státního rozpočtu ČR, což jsou jak finanční prostředky na údržbu, tak prostředky na programy podpory sportu. V podmínkách je stanoveno průkazné vedení členské základny (seznam členů se bude odevzdávat při podávání žádosti), výběr členských příspěvků (s jejich nutným uvedením v uzávěrce hospodaření) a podání daňového přiznání na příslušný finanční úřad (datum podání se uvádí v žádosti) - viz vzor žádosti o dotaci, které podávaly SK-TJ prostřednictvím servisu OS ČSTV - žádost zde.

18.3.2013
K dotazům na poskytnutí finančních prostředků v roce 2013 Vám sdělujeme následující informace:
- dotace na údržbu a provoz sportovních zařízení - žádosti podané prostřednictvím ČSTV (v OS ČSTV v Opavě - 21 žadatelů) - v současné době v projednávání uzavření smlouvy na MŠMT, žadatelé budou informováni OS ČSTV v Opavě, pro tyto SK-TJ bude zabezpečen servis při uzavírání smluv a vyúčtování dotace OS ČSTV v Opavě
- dotace na údržbu a provoz sportovních zařízení - žádosti podané prostřednictvím národních sportovních svazů (při podávání žádosti servis OS ČSTV Opava) - v současné době v projednávání uzavření smlouvy na MŠMT, žadatelé budou informováni svým národním sportovním svazem, pro tyto SK-TJ v případě zájmu bude zabezpečen servis při uzavírání smluv a vyúčtování OS ČSTV v Opavě (projednávají národní sportovní svazy s vedením ČSTV)
- dotace na ostatní programy - informace poskytnou národní sportovní svazy
- dotace ze státního rozpočtu, kdy Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR v rámci pozměňovacích návrhů schválila v rámci rozpočtu ČR pro rok 2013 zvýšení objemu peněz na sport o 800 milionů korun a kdy část těchto finančních prostředků by mělo být poskytnuto přímo sportovním klubům a tělovýchovným jednotám - v současné době je v projednávání ve Vládě ČR k systému určení těchto finančních prostředků.

17.3.2013
Náhradní termín pro odevzdání výkazu hospodaření SK-TJ byl stanoven do 24. března 2013. Bližší informace včetně tiskopisů naleznete zde.  

16.3.2013 
K dotazům o výši a termínu splatnosti členských příspěvků SK-TJ v OS ČSTV v Opavě sdělujeme, že výše příspěvku a termín splatnosti bude určen na valné hromadě OS ČSTV, jejíž termín je plánován na přelom měsíců května a června 2013.  

16.3.2013
Valná hromada TJ Sokol Chvalíkovice - účast L. Kreisel.

16.3.2013
Valná hromada TJ Spartak Chuchelná - účast L. Kreisel.

15.3.2013
Valná hromada SK Viktorie Chlebičov - účast L. Kreisel.

15.3.2013
Informace VV ČSTV - VV ČSTV v souladu se stanovami svolává na sobotu 27.4.2013 do SC Nymburk 28. valnou hromadu ČSTV.

14.3.2013
Informace VV ČSTV - Tisková zpráva ze schůze VV ČSTV dne 12.3.2013.

14.3.2013
Porada zástupců krajských a okresních sdružení ČSTV Moravskoslezského a Olomouckého kraje pod vedením místopředsedy ČSTV Ing. M. Hájka v Ostravě - Ing. P. Kašný a L. Kreisel.

12.3.2013
VV OS ČSTV v Opavě předkládá sdruženým subjektům k připomínkování novelu stanov OS ČSTV, kde je nově zapracováno zavedení členských příspěvků SK-TJ. Připomínky k novele je možno VV podávat do 30.4.2013.  Bližší informace a znění novely naleznete zde

12.3.2013
VV OS ČSTV se obrací na všechny sdružené SK-TJ, které doposud neprovedly úhradu členských příspěvků dle usnesení valné hromady OS ČSTV, aby tak učinily co nejdříve. Bližší informace s přehledem provedených úhrad naleznete zde. K dnešnímu dni uhradilo tento příspěvek, který činí pro SK-TJ 1200,- Kč ročně (100,- Kč měsíčně) 141 SK-TJ. Povinnost úhrady členských příspěvků bude zahrnuta do stanov OS ČSTV, jejichž novela se připravuje.

 9.3.2013
Zastupitelstvo statutárního města Opavy na svém 16. zasedání dne 04.03.2013 schválilo výši přidělených finančních dotací žadatelům v jednotlivých grantových programech pro rok 2013. Výsledky naleznete zde.

8.3.2013
Valná hromada TJ Sokol Hněvošice - účast L. Kreisel.

8.3.2013
SK Rekreačního tenisu Opava vyhlašuje nový ročník Amatérské tenisové ligy - bližší informaci naleznete zde.  

6.3.2013
Zpravodaj ČSTV č. 02/2013 

6.3.2013
V souvislosti s projektem Servisních Center Sportu (SCS) v krajích a okresech VV OS ČSTV v Opavě Vás žádá o vyplnění on-line dotazníku, jehož vyplnění by Vám nemělo zabrat ani 3 minuty. Účelem je zjistit zájem o služby, které jsou nyní v Okresních sdruženích ČSTV poskytovány nebo by jimi mohly být poskytovány v budoucnu. On-line dotazník vyplňte v termínu do 22.3.2013. Dotazník naleznete na:
https://docs.google.com/a/jansrb.cz/forms/d/15PqkK-HD47QCDXelJML0zqojNmif7mNvpu-Hflvq2So/viewform?pli=1
Děkujeme za vyplnění.

6.3.2013
Valná hromada TJ Hlučín - účast L. Kreisel.

6.3.2013
Tisková zpráva z 3. zasedání VV OS ČSTV v Opavě.

2.3.2013 
Slavnostní vyhlášení Ankety nejúspěšnější sportovci a sportovní kolektivy okresu Opava za rok 2012 se uskutečnilo ve Slezském divadle v Opavě v pátek 1. března 2013 od 19.00 hodin.
Zpravodajství hlavního mediálního partnera - Deníku naleznete zde.

21.2.2013
Valná hromada POBO Opava - účast Ing. M. Hájek, L. Kreisel.

20.2.2013
Konference Okresního volejbalového svazu v Opavě na svém jednání dne 19.2.2013 zvolila předsedou Miloše Pavelka a členy výkonného výboru Mgr. Jana Nováka, Mgr. Vlastimila Kováře, Františka Košaře a Miroslava Grossmanna.

18.2.2013
3. zasedání VV OS ČSTV v Opavě.

16.2.2013
Řídící komise soutěže v mezipodnikové kopané vyhlašuje 53. ročník soutěže INTERLIGA OPAVSKO a před zahájením svolává aktiv vedoucích družstev na středu dne 13.3.2013. Pozvánku a přihláška do soutěže naleznete zde.

15.2.2013
Zájemci z řad SK-TJ o novelu svých více než 20 let starých stanov mohou kontaktovat tajemníka L. Kreisla, který jim zpracuje novelu stanov odpovídající současným podmínkám a bude jim nápomocen při jejich schválení valnou hromadou a při jejich registraci na Ministerstvu vnitra ČR.

15.2.2013
Informace VV ČSTV - Tisková zpráva ze schůze VV ČSTV dne 12.2.2013.

14.2.2013
Svoláno 3. zasedání VV OS ČSTV v Opavě na pondělí 18.2.2013 od 16.30 hod.

10.2.2013
Valná hromada SK Meteor Strahovice - účast L. Kreisel.

8.2.2013
Valná hromada Tenisového klubu Hlučín - účast L. Kreisel.  

7.2.2013
Sportovní akce TJ-SK
16.2.2013 - TJ Dubina Větřkovice - Sportovní ples  

2.2.2013
Valná hromada OFS v Opavě na svém jednání v Chlebičově dne 1.2.2013 zvolila předsedou Ing. Petra Kašného a členy výkonného výboru Jiřího Dzidu, Vladimíra Grussmanna, Davida Kořínka, Ing. Radka Kotíka, Ing. Pavla Novotného a Ing. Miroslava Zálohu. Členy revizní komise OFS byli zvoleni Petr Fichna, Bc. Josef Jakubec a Štěpán Koník.  

31.1.2013
Zpravodaj ČSTV č. 01/2013.

31.1.2013 
Informace VV ČSTV - Český svaz tělesné výchovy zůstane apolitickou organizací 

31.1.2013
Informace VV ČSTV - Nesmíme být nástrojem politiků  

27.1.2013
Boj proti dopingu - Seznam zakázaných látek a metod dopingu pro rok 2013.  

22.1.2013
Nominaci sportovců pro slavnostní vyhlášení Ankety nejúspěšnějších sportovců a sportovních kolektivů naleznete zde.  

22.1.2013
Sportovní akce TJ-SK
26. - 27.1.2013 - SKI klub Opava - Český pohár v alpských disciplínách - FIS Kazmarka OPEN
26.1.2013 - CK GHOST - Cyklistický charitativní ples

21.1.2013
Veškeré informace k úrazovému pojištění pro rok 2013 i informací o likvidací úrazových pojistných údálostí z roku 2012 a 2011 naleznete zde.

21.1.2013
28. valná hromada ČSTV je svolána na 27.dubna 2013 do Sportovního centra Nymburk. Předpokládaný termín 26. valné hromady OS ČSTV v Opavě je stanoven na závěr měsíce května 2013. 

21.1.2013
Informace k vedení podvojného účetnictví pro SK/TJ
V souvislosti s dotazy k vedení podvojného účetnictví v rámci poskytovaných služeb OS ČSTV v Opavě, sdělujeme případným zájemcům z řad SK/TJ, že součástí takto poskytovaných služeb je vedle vedení podvojného účetnictví se zpracování m výkazů hospodaření rovněž zpracování veškerých vyúčtování poskytnutých dotací (státní, grantové, městské-obecní apod.), včetně podání daňového přiznání.

21.1.2013
Sportovní akce TJ-SK 
16.1. - 6.2.2013 - SC Opava - Cvičení pro zdravá záda

19.1.2013
Informace VV ČSTV - Tisková zpráva ze schůze VV ČSTV dne 15.1.2013.

17.1.2013
Přiznání k dani darovací
Upozorňujeme všechny SK/TJ, které obdržely dar, že přiznání k dani darovací na příslušný finanční úřad je nutno podat do 31.1.2013. Pozdní podání přiznání je řešeno udělením sankcí v minimální výši 500 Kč. Pro SK/TJ, kterým OS ČSTV vede účetnictví je přiznání zpracováváno automaticky v rámci poskytovaných služeb.

16.12013
Statistika členské základny - odevzdání výkazu
V souvislosti s dotazy upozorňujeme všechny SK/TJ, že výkaz statistiky členské základny je potřeba odevzdat v originále, podepsaný a orazítkovaný. Bližší informace naleznete zde.

15.1.2013
V souvislosti se zpracováváním členské základny a uzávěrek hospodaření , upozorňujeme všechny SK/TJ na nezbytné požadavky, které byly uvedeny při podávání žádostí o poskytnutí státní dotace, event. je požadují i obce a města - průkazné vedení členské základny (seznam členů se bude podávat při podávání žádosti), výběr členských příspěvků (s jejich nutným uvedením v uzávěrce hospodaření) a podání daňového přiznání na příslušný finanční úřad (datum podání se uvádí v žádosti).

10.1.2013
Sportovní akce TJ-SK
12.1.2013 - TJ Sokol Skřipov - Sportovní ples
18.1.2013 - JK Opava - Kateřinky - 59. jezdecký ples - Zámek Hradec nad Moravicí

9.1.2013
Informace ke zpracování statistiky členské základny - k opakovaným dotazům podáváme informace - je důležité, aby skutečně všichni členové SK-TJ byli zahrnuti ve statistice a je důležité uvádět u člena správné číslo charakteristiky:
1. Registrovaný sportovec - uvede se pouze tehdy, je-li člen SK/TJ na základě svazové registrace účasten na pravidelné svazové soutěži a to bez ohledu na to, zda se jedná o soutěž okresní, regionální, oblastní nebo celostátní. Ve všech ostatních případech se uvede „2 neregistrovaný sportovec".
2. Neregistrovaný sportovec (tento sportovec nemá registraci u sportovního svazu)
3. Trenér, cvičitel - trenér, cvičitel, komisař
4. Rozhodčí - rozhodčí (delegáti)
5. Činovníci - činovníci (členové výboru, vedoucí družstev, apod.)
6. Ostatní - ostatní (např. přispívající, apod.)
Všichni takto uvedení členové v této statistice jsou pak prostřednictvím ČSTV pojištěni. Přesný počet členů s charakteristikami bude rovněž důležitý pro výpočet dotací.

9.1.2013
Podmínka vedení podvojného účetnictví u SK/TJ je nutná u všech poskytovaných dotací sportovních svazů, které jsou z rozpočtu ČR. Vedení podvojného účetnictví s odděleným sledováním poskytnutých dotací vyžadují i obce a města.  Pro rok 2013 je plánován záměr obnovení financování SK/TJ prostřednictvím střešních sportovních organizací z rozpočtu ČR.  Vést podvojné účetnictví tak bude nezbytně nutné pro všechny SK/TJ od počátku roku 2013. V této souvislosti nabízí tuto službu vedení podvojného účetnictví servisní pracoviště OS ČSTV v Opavě, bližší informace poskytnou pracovníci telefonicky.

7.1.2013
Důležité termíny v nejbližším období:
- Statistika členské základny - odevzdání výkazu do 15.1.2013 - bližší informace zde.
- Žádosti o granty na podporu sportu - SK-TJ mající sídlo na území Statutárního města Opavy - podání žádosti do 18.1.2013 - bližší informace zde.  

7.1.2013
Informace o pojištěních a úhradě poplatků pro členy sdružené v ČSTV:
- Úrazové pojištění členů - uzavřeno prostřednictvím ČOV s novou pojišťovnou - Pojišťovnou VZP od 1.1.2013 - bližší informace poskytneme po vydání pokynů
- Smlouvy s OSA a Intergram - smlouvy jsou předjednány, budou podepsány v průběhu měsíce ledna s platností od 1.1.2013 - bližší informace poskytneme po vydání pokynů
- Pojištění zodpovědnosti trenérů - smlouva zajišťující pojištění odpovědnosti trenérů již byla s pojišťovnou Kooperativa podepsána. Smlouva zůstává obsahově beze změn, zahrnuje všechny registrované trenéry a cvičitele sdružených subjektů ČSTV.

7.1.2013
Sportovní akce TJ-SK
18.1.2013 - JK Opava - Kateřinky - 59. jezdecký ples - Zámek Hradec nad Moravicí  

4.1.2013
Bowlingový klub Opava provádí nábor nových družstev do Mezipodnikové soutěže v bowlingu - bližší informace zde.  

2.1.2013
Více než polovina peněz z hazardu půjde v Opavě na sport - bližší informace zde.  

2.1.2013
VV OS ČSTV se obrací na všechny sdružené SK-TJ, které doposud neprovedly úhradu členských příspěvků dle usnesení valné hromady OS ČSTV, aby tak učinily co nejdříve. Bližší informace naleznete zde. K dnešnímu dni uhradilo tento příspěvek, který činí pro SK-TJ 1200,- Kč ročně (100,- Kč měsíčně) 134 SK-TJ.

28.12.2012
Valná hromada FK Velké Hoštice - L. Kreisel.

20.12.2012
Výkonný výbor OS ČSTV v Opavě děkuje všem sportovním klubům a tělovýchovným jednotám, sportovním svazům a sportovním odvětvím za spolupráci v roce 2012.
Výkonný výbor OS ČSTV v Opavě přeje všem svým členům radostné prožití svátků vánočních a v novém roce vše nejlepší, pevné zdraví, hodně štěstí, mnoho sportovních úspěchů a aby byl nastolen smysluplný a transparentní systém financování sportu v České republice.

20.12.2012
Zpravodaj ČSTV č. 09/2012.

20.12.2012
VV OS ČSTV sděluje všem sdruženým subjektům, že provoz pracoviště OS ČSTV v Opavě bude v období mezi vánocemi a novým rokem omezen. Před návštěvou pracoviště doporučujeme se telefonicky (mobil 604 360 980) dotázat, zda příslušný pracovník bude na pracovišti.  

20.12.2012
Přehled všech termínů - odevzdávání výkazů, vyúčtování, podávání žádostí pro příští období naleznete v bloku OS ČSTV - Důležité termíny.

19.12.2012
Termín předkládání návrhů do Ankety nejúspěšnějších sportovců je stanoven do 20. prosince 2012, bližší informace včetně tiskopisu návrhu naleznete zde.

19.12.2012
Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR v rámci pozměňovacích návrhů schválila v rámci rozpočtu ČR pro rok 2013 zvýšení objemu peněz na sport o 800 milionů korun. Část těchto finančních prostředků dle předloženého návrhu bude poskytnuta přímo sportovním klubům a tělovýchovným jednotám prostřednictvím střešních sportovních sdružení, ve kterých jsou tyto sportovní kluby a tělovýchovné jednoty sdruženy.  

19.12.2012
Informace VV ČSTV - Tisková zpráva ze schůze VV ČSTV dne 18.12.2012.

15.12.2012
Zastupitelstvo Statutárního města Opavy na svém 15. zasedání schválilo grantové okruhy pro rok 2013 s termínem odevzdání žádostí do 18.1.2013 - bližší informace naleznete zde.

15.12.2012
Česká olympijská nadace podporuje individuální malé sportovce ve věku 6-18 let. Nezáleží na talentu, ale na chuti sportovat. Patrony projektu jsou medailisté z Vancouveru a Londýna. Hlavním partnerem nadace je Česká televize. Sport nesmí být výsadou jen bohatých. Posláním nadace je umožnit sportovat dětem, kterým v tom brání nedostatek peněz. Bližší informace naleznete zde .  

15.12.2012
Podklady  ze semináře k problematice sportu, k jeho transformaci a k jeho financování včetně financování z hazardu, který se uskutečnil  5.12.2012 v Bolaticích  naleznete zde

13.12.2012
Seminář k podpoře a k jeho financování s poslancem Mgr. Josefem Dobešem sportu - Praha - Ing. M. Hájek, L. Kreisel  

10.12.2012
Sportovní akce TJ-SK
15.12.2012 - Škola T-D ITF Opava - Finále ML v taekwon-do s charitativní akci
15.12.2012. - FK Kylešovice - Zabíjačka - sponzorská akce na podporu mládežnické kopané 

8.12.2012
Přehled všech termínů - odevzdávání výkazů, vyúčtování, podávání žádostí pro příští období naleznete v bloku OS ČSTV - Důležité termíny.

8.12.2012
Aktuální informace č. 7/2012 - Roční účetní výkaz TJ-SK za rok 2012
Další informace včetně tiskopisu vyúčtování naleznete v bloku Výkazy - Roční účetní výkaz. Konečný termín pro odevzdání výkazu je 8. března 2013.

7.12.2012
Aktuální informace 5/2012 - Evidence členské základny za rok 2012.
Aktuální informace 6/2012 - Informační systém ČSTV - agenda TJ-SK.
Další informace včetně tiskopisu výkazu členské základny naleznete v bloku Výkazy - Statistika členské základny. Konečný termín pro odevzdání statistiky členské základny je 15. ledna 2013.

7.12.2012
VV OS ČSTV se obrací na všechny sdružené SK-TJ, které doposud neprovedly úhradu členských příspěvků dle usnesení valné hromady OS ČSTV, aby tak učinily co nejdříve. Bližší informace naleznete zde. K dnešnímu dni uhradilo tento příspěvek, který činí pro SK-TJ 1200,- Kč ročně (100,- Kč měsíčně) 124 SK-TJ.

6.12.2012
Rada Moravskoslezského kraje schválila podmínky dotačního programu Podpora sportu MS kraje pro rok 2013. Termín podání žádostí o finanční příspěvky je 31. prosince 2012. Bližší informace naleznete zde

6.12.2012
Konečný termín pro předložení návrhů sportovců a sportovních kolektivů do Ankety nejúspěšnějších sportovců a sportovních kolektivů okresu Opava je 20.12.2012, bližší informace naleznete zde.

5.12.2012
VV OS ČSTV uspořádal v Bolaticích ve spolupráci se Sdružením obcí Hlučínska pro starosty měst a obcí okresu Opava seminář k problematice sportu, k jeho transformaci a k jeho financování včetně financování z hazardu.

1.12.2012
Informace VV ČSTV - 27. valná hromada ČSTV v Nymburce

30.11.2012
Delegátem na 27. valné hromadě ČSTV v Nymburce dne 1.12.2012 bude za OS ČSTV v Opavě Ing. Marek Hájek.

28.11.2012
Informace VV ČSTV - Delegáti valné hromady budou řešit budoucnost části Strahova. 

28.11.2012
Informace VV ČSTV - Olympijský zmocněnec pro regiony Ing. Marek Hájek.  

23.11.2012
Výkonný výbor Českého olympijského výboru - Ing. Marek Hájek se stal olympijským zmocněncem pro regiony - blahopřejeme, bližší informace zde.  

20.11.2012
Tisková zpráva z 2. zasedání VV OS ČSTV v Opavě.

20.11.2012
VV OS ČSTV připravuje ve spolupráci se Sdružením obcí Hlučínska pro starosty měst a obcí okresu Opava seminář k problematice sportu, k jeho transformaci a k jeho financování včetně financování z hazardu. Seminář se uskuteční 5.12.2012 v Bolaticích, na semináři vystoupí zástupce Českého olympijského výboru a Českého svazu tělesné výchovy.

16.11.2012
VV OS ČSTV v Opavě obrací na SK - TJ a sportovní svazy okresu Opava s požadavkem na předložení návrhů k vyhodnocení nejúspěšnějších sportovců a sportovních kolektivů okresu Opava v roce 2012, bližší informace naleznete zde. Návrhy do ankety je možno podávat do 20.12.2012.

16.11.2012
Aktuální informace 2012.04

15.11.2012
Zpravodaj ČSTV č. 08/2012.  

13.11.2012
2. zasedání VV OS ČSTV v Opavě.

11.11.2012
Statistické zjišťování členské základny za rok 2012 se bude provádět k 31.12.2012, podklady ke zpracovávání budou vydány v měsíci prosinci, výkaz se bude odevzdávat do 15.1.2013, systém zpracování je shodný s předchozím rokem. 

11.11.2012
VV OS ČSTV doporučuje všem SK-TJ provádět zpracování statistiky členské základny v Informačním systému ČSTV - bližší informace naleznete zde. Na požádání lze zaslat sestavu členské základny z posledního zpracovávání k 31.12.2011.

11.12.2012
VV OS ČSTV doporučuje všem SK-TJ si pro své objekty šaten zajistit v případě že toto doposud nemají číslo popisné. Přidělení čísla popisného vyžaduje MV ČR při registraci novely stanov, kdy je vyžadována doručovací adresa s číslem popisným, bez něhož novelu stanov nelze zaregistrovat. Na přidělení čísla popisného pro své šatny, které jsou vedeny jako objekty občanského vybavení se informujte na svých obecních úřadech.

8.11.2012
Informace VV ČSTV - Tisková zpráva ze schůze VV ČSTV dne 6.11.2012.

7.11.2012
Informace VV ČSTV - Skiareál Špindlerův Mlýn míří do pronájmu, smlouva podepsána 

7.11.2012
Svoláno 2. zasedání VV OS ČSTV v Opavě na úterý 13.11.2012 od 17.00 hod.

5.11.2012
Sportovní akce TJ-SK
9. a 13.-15.11.2012 - Mezinárodní festival outdoorových filmů - Opava

5.11.2012
VV OS ČSTV se obrací na všechny sdružené SK-TJ, které doposud neprovedly úhradu členských příspěvků dle usnesení valné hromady OS ČSTV, aby tak učinily co nejdříve. Tyto zdroje slouží k zajištění funkcionality servisního pracoviště OS ČSTV. Bližší informace naleznete zde. K dnešnímu dni uhradilo tento příspěvek, který činí pro SK-TJ 1200,- Kč ročně (100,- Kč měsíčně) 117 SK-TJ.

23.10.2012
Porada zástupců krajských a okresních sdružení ČSTV pod vedením místopředsedy ČSTV Ing. M. Hájka v Praze - Ing. P. Kašný.

17.10.2012 
Informace k vyhlášení ankety Sportovec Moravskoslezského kraje naleznete zde. Termín podávání návrhů byl stanoven do 30. listopadu 2012.

17.10.2012
Dle předloženého návrhu údaje členské základny budou potřebné při rozdělování výnosu z hazardu, sestava členské základny v roce 2013 bude rovněž povinným dokladem při podávání žádosti o příspěvek ze státního rozpočtu. V bloku OS ČSTV - Informatika a výpočetní technika naleznete v části Informační systém ČSTV vše potřebné ke zpracování statistiky členské základny - ke stažení je zde poslední verze programu i poslední upgrade Informačního systému ČSTV - vstup zde. Na požádání Vám pak zašleme Vaše poslední data statistiky - sestavy členů.

15.10.2012
Sportovní akce TJ-SK
20.10.2012 - PEPA SPORT Opava - GP PEPA
20.10.2012 - PEPA SPORT Opava - 2. ročník běhu na 10 km při GP PEPA  

14.10.2012
Informace VV ČSTV - Tisková zpráva ze schůze VV ČSTV dne 9.10.2012.

5.10.2012
Dotace z hazardu - informace pro sportovní kluby a tělovýchovné jednoty
V souvislosti se zasláním dalších splátek z hazardu na účty měst a obcí v druhé polovině měsíce října a v souvislosti s dalšími jednáními připravuje VV OS ČSTV v Opavě podkladový materiál, který bude zaslán starostům obcí a měst a na vědomí SK a TJ, k problematice poskytování dotací pro SK-TJ z hazardu. Informace o poskytování dotací z hazardu jsou průběžně zveřejňovány zde .

5.10.2012
Dotace z hazardu - informace pro sportovní kluby a tělovýchovné jednoty mající sídlo na území Statutárního města Opavy
O poskytnutí dotací z hazardu pro SK-TJ sídlící na území SMO jedná místopředseda OS ČSTV Ing. Marek Hájek s vedením města. Způsob poskytnutí dotací z hazardu byl zahrnut do nově zpracovávané Koncepce podpory sportu ve Statutárním městě Opavě. O výsledcích jednání Vás budeme informovat v druhé polovině měsíce října.

4.10.2012
Restrukturalizace sportu
Restrukturalizace sportovního prostředí s návrhem systému nového financování sportu v ČR bude projednána na volebním plénu Českého olympijského výboru, který se uskuteční v Praze 1. listopadu 2012 a na valné hromadě Českého svazu tělesné výchovy, která se uskuteční 1. prosince 2012 ve Sportovním centru Nymburk, kde rovněž budou projednány nové stanovy ČSTV. O výsledcích jednání budou SK-TJ průběžně informovány.

4.10.2012
Porada zástupců krajských a okresních sdružení ČSTV Moravskoslezského a Olomouckého kraje pod vedením místopředsedy ČSTV Ing. M. Hájka v Kobeřicích - Ing. P. Kašný, L. Kreisel a Š. Gerecká.

3.10.2012
Sportovní akce TJ-SK
6. - 7.10.2012 - Jezdecký klub Opava-Kateřinky - Mem. E. Režnara - parkurové skákání

3.10.2012
K vyúčtování dotace na program všeobecné sportovní činnosti pro fotbalové kluby a oddíly je bezpodmínečně nutno se dopředu u tajemníka L. Kreisla objednat, při vyúčtování se zpracovává tiskopis vyúčtování pro FAČR s protokolem o převzetí materiálu a proplácejí se předložené paragony, k čemuž je nutno mít v pokladně potřebnou hotovost. Zástupce TJ-SK musí mít k dispozici razítko TJ-SK k orazítkování vyúčtování - nepostačuje razítko oddílové. Výši přidělené dotace a pokyny k provedení vyúčtování naleznete zde .

1.10.2012
Zpravodaj ČSTV 07/2012 

26.9.2012
Čerpání dotace na program všeobecné sportovní činnosti pro fotbalové kluby a oddíly v rámci poskytovaného servisu, který provádí OS ČSTV je potřeba provést do 30. října 2012 - výši přidělené dotace a pokyny k provedení vyúčtování naleznete zde , zástupci FO - FK obratem kontaktujte tajemníka OS ČSTV L. Kreisla - mobil 604 360 980.

26.9.2012
Vyúčtování již zaslaných dotací na program IV. - údržba a provoz sportovních zařízení pro fotbalové kluby a oddíly bude prováděn v rámci poskytovaného servisu, který provádí OS ČSTV v průběhu měsíce října 2012 - jednotlivé FO - FK budou kontaktovány tajemníkem OS ČSTV L. Kreislem.

26.9.2012
VV OS ČSTV se obrací na všechny sdružené SK-TJ, které doposud neprovedly úhradu členských příspěvků dle usnesení valné hromady OS ČSTV, aby tak učinily co nejdříve. Tyto zdroje slouží k zajištění funkcionality servisního pracoviště OS ČSTV. Bližší informace naleznete zde. K dnešnímu dni uhradilo tento příspěvek, který činí pro SK-TJ 1200,- Kč ročně (100,- Kč měsíčně) 92 SK-TJ.   

25.9.2012
Slavnostní vyhlášení Ankety nejúspěšnější sportovci a sportovní kolektivy okresu Opava za rok 2012 je navrženo uskutečnit ve Slezském divadle v Opavě v pátek 1. března 2013 od 19.00 hodin. Po slavnostním vyhlášení ankety se již tradičně uskuteční ples sportovců v hotelu Koruna.

25.9.2012
Slavnostní vyhlášení Ankety sportovců a sportovních kolektivů Moravskoslezského kraje za rok 2012 je navrženo uskutečnit v úterý 26. února 2013 v aule VŠB v Ostravě. 

15.9.2012
VV OS ČSTV v rámci poskytovaného servisu bude provádět vyúčtování dotace na program všeobecné sportovní činnosti pro fotbalové kluby a oddíly - výši přidělené dotace a pokyny k provedení vyúčtování naleznete zde.

15.9.2012
VV OS ČSTV v rámci poskytovaného servisu podal žádosti SK-TJ  na poskytnutí dotace z programu údržby a provozu sportovních zařízení MŠMT pro rok 2013 v těchto sportovních odvětvích - 2 a více sporty - žadatel ČSTV - 21 požadavků SK-TJ, fotbal - žadatel FAČR - 48 požadavků SK-TJ a po 1 požadavku ve sportovních odvětvích jezdectví, kanoistika, volejbal a tenis.  

15.9.2012
Informace VV ČSTV - VV ČSTV v souladu se stanovami svolává na sobotu 1.12.2012 do SC Nymburk 27. valnou hromadu ČSTV.

14.9.2012
Aktuální výsledky soutěží FAČR družstev okresu Opava - přímý vstup na jednotlivé soutěže FAČR od všech okresních soutěží až po soutěž ČR naleznete na
http://www.cstvopava.cz/sportovni-svazy-fotbal-mistrovske-souteze

14.9.2012
Seznam SK-TJ, které provedly úhradu členského příspěvku schváleného valnou hromadou OS ČSTV naleznete zde. Bližší informace k provedení úhrady naleznete zde (v bloku OS ČSTV - Sdružené subjekty - TJ-SK - Členské příspěvky SK-TJ).

14.9.2012
Informace VV ČSTV - Tisková zpráva ze schůze VV ČSTV dne 11.9.2012. 

10.9.2012
Sportovní akce TJ-SK
15.9.2012 - SK VEHA TEAM Rohov - Velká cena Rohova - cyklokros, MTB

10.9.2012
Informace VV ČSTV - Diskuse o sportu mládeže s předsedou ČSTV na ČT 4

31.8.2012
Termín podávání žádosti na údržbu TVZ pro rok 2013 prostřednictvím servisního pracoviště OS ČSTV v Opavě byl prodloužen do 4.9.2012. Bližší informace naleznete zde

30.8.2012
Informace VV ČSTV - Informace z mimořádné schůze VV ČSTV dne 29.8.2012. 

13.8.2012
Státní podpora sportu pro rok 2013 - bližší informace k jednotlivým programům naleznete zde

13.8.2012
Investiční výstavba – žádosti pro rok 2013
Na základě rozhodnutí MŠMT se požadavky na investiční výstavbu pro rok 2013 podávají obdobným systémem jako v roce 2012 a to každý žadatel o dotaci samostatně přímo na Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v termínu od 10. do 30. září 2012, popř. prostřednictvím svého národního sportovního svazu. Podávání žádosti prostřednictvím servisní organizace nebude v letošním roce zajišťováno. Bližší informace naleznete zde.

13.8.2012
Údržba a provoz sportovních zařízení – žádosti pro rok 2013
Na základě rozhodnutí MŠMT se požadavky na údržbu a provoz sportovních zařízení pro rok 2013 podávají obdobným systémem jako v roce 2012 a to prostřednictvím národních sportovních svazů nebo servisní sportovní organizace. V OS ČSTV v Opavě servis pro podání žádostí stejně jako v roce 2012 bude zajišťovat tajemník OS ČSTV Ladislav Kreisel. Termín podávání podkladů pro zpracování žádostí na OS ČSTV je stanoven do 27.8.2012. Bližší informace naleznete zde .

12.8.2012
Sportovní akce TJ-SK
15.8.2012 v 17.00 hod. - Městský fotbalový stadion v Opavě - Česko - Polsko - přípravné utkání reprezentace do 20 let

11.8.2012
FK Kylešovice - Oslavy 70. výročí založení FK - L. Kreisel

10.8.2012
Sportovní akce TJ-SK
9.9.2012 - USKSU Opava - Slezská brusle a bruslička - in-line bruslení
9.9.2012 - USKSU Opava - Akademické M-ČR v in-line bruslení

2.8.2012
Sportovní akce TJ-SK
11.8.2012 - FK Kylešovice - Oslavy 70. výročí založení FK

30.7.2012
Tisková zpráva z 1. zasedání VV OS ČSTV v Opavě.

9.7.2012
SK Viktorie Chlebičov - Oslavy 80. výročí založení SK - Ing. P. Kašný a L. Kreisel 

29.7.2012
Sportovní akce TJ-SK
11.8.2012 - TJ Sokol Hněvošice - Fotbalový turnaj U13
22.8.2012 - SK Hrabyně - Sportovní hry tělesně postižených

25.7.2012
Zpravodaj ČSTV 06/2012.

24.7.2012
1. zasedání VV OS ČSTV v Opavě.

23.7.2012
Na níže uvedených stránkách MŠMT byly uveřejněny podmínky pro podávání žádostí o investiční i neinvestiční dotace pro rok 2013.
http://www.msmt.cz/sport/odkazy  
Základní informace jsou uvedeny:
http://www.cstv.cz/informaceprovas/ostatni/informace_dotace_2013.pdf  
Pro SK/TJ jsou v této chvíli významné především informace týkající se podávání žádostí o investiční dotace v programu 133510 (SK/TJ podávají své žádosti o investiční dotace ve stanoveném termínu přímo na MŠMT). Podmínky pro podávání žádostí SK/TJ o neinvestiční dotace v programu IV. - údržba a provoz sportovních zařízení budou v následném období upřesněny národními sportovními svazy a ČSTV, jejichž prostřednictvím bude možné žádosti o neinvestiční dotace na provoz a údržbu pro rok 2013 podávat.

23.7.2012
Sportovní akce TJ-SK
20.10.2012 - PEPA SPORT Opava - GP PEPA

16.7.2012
Sportovní akce TJ-SK
28.-29.7.2012 - SK Viktorie Chlebičov - Oslavy 80. výročí založení SK a Mem. A. Bitomského - fotbalový turnaj

16.7.2012
Svoláno 1. zasedání VV OS ČSTV v Opavě na úterý 24.7.2012 od 16.30 hod.

13.7.2012
Informace k členským příspěvkům sdružených sportovních klubů a tělovýchovných jednot v OS ČSTV v Opavě naleznete zde. K dnešnímu dni uhradilo tento příspěvek, který činí pro SK-TJ 1200,- Kč ročně (100,- Kč měsíčně) 40 SK-TJ.  

13.7.2012
Sportovní akce TJ-SK
20.-22.7.2012 - TJ Spartak Chuchelná - Sportovní slavnost
28.7.2012 - TJ Jiskra Jančí - Globus Jančí 2012 - malá kopaná - pozvánka a propozice

12.7.2012
Okresní svaz ledního hokeje v Opavě vyhlásil nový ročník okresního přeboru v ledním hokeji pro SR 2012 - 2013. Přihlášky do soutěže je možno podat v prodlouženém termínu do 31.7.2012, přihlášku ke stažení naleznete zde.

12.7.2012
Okresní volejbalový svaz v Opavě vyhlásil nový ročník okresních pohárových soutěží pro SR 2012 - 2013. Přihlášky do soutěže dospělých se podávají do 10.8.2012, přihlášky do soutěže mládeže se podávají do 21.9.2012, přihlášky ke stažení naleznete zde.

9.7.2012
Na 1. zasedání Revizní komise OS ČSTV v Opavě byl předsedou zvolen Mgr. Zdeněk Viktorin a místopředsedou Vladimír Grussmann. Složení RK - zde.

2.7.2012
Losovací aktiv Okresního fotbalového svazu Opava se uskuteční v pondělí 9.7.2012 od 17:00 hodin v konferenčním sále Buly Arény na Kostelní ulici v Kravařích. Na aktivu bude možno v hotovosti uhradit doplatek soutěžní zálohy a sportovní kluby a tělovýchovné jednoty rovněž mohou uhradit členský příspěvek do OS ČSTV Opava.

2.7.2012
Vyšší odborná škola ČSTV přijme studenty denního i dálkového studia oboru Management tělesné výchovy a sportu - bližší informace zde.  

30.6.2012
Informace VV ČSTV - Informace ze schůze VV ČSTV dne 26.6.2012. 

29.6.2012
25. valná hromada OS ČSTV v Opavě dne 30.5.2012 schválila pro rok 2012 zavedení členských příspěvků pro sdružené subjekty - sportovní kluby a tělovýchovné jednoty ve výši 100,- Kč měsíčně, to je pro SK-TJ 1.200,- Kč ročně. Bližší informace k provedení úhrady naleznete zde (v bloku OS ČSTV - Sdružené subjekty - TJ-SK - Členské příspěvky SK-TJ).   

28.6.2012
Svoláno 1.zasedání Revizní komise OS ČSTV na pondělí dne 9.7.2012.  

28.6.2012
Aktuální informace 2012.03

27.6.2012
Sportovní akce TJ-SK
30.6.-1.7.2012 - SK Jantar Opava - bikrosové závody - Českomoravský pohár 

27.6.2012
Porada zástupců krajských a okresních sdružení ČSTV Moravskoslezského a Olomouckého kraje pod vedením místopředsedy ČSTV Ing. M. Hájka v Kobeřicích - Ing. P. Kašný, L. Kreisel a Š. Gerecká.

14.6.2012
Návod k jednání s obcemi o podpoře sportu z hazardu - bližší informace neleznete zde

13.6.2012
Informace sportovním subjektům k reakcím obcí pro distribuci prostředků z hazardu v roce 2012 - bližší informace neleznete zde

12.6.2012
Zpravodaj ČSTV 05/2012. 

30.5.2012
25. valná hromada OS ČSTV dne 30.5.2012 zvolila nové členy orgánů:
Předseda: Ing. Petr Kašný
Člen výkonného výboru komory sportovních svazů: Miloš Pavelek, JUDr. Tomáš Roleder
Člen výkonného výboru komory sportovních klubů a tělovýchovných jednot: Ing. Marek Hájek, Ing. Miroslav Záloha
Revizní komise: Vladimír Grussmann, Petr Fichna, Mgr. Zdeněk Viktorin

Usnesení valné hromady - zde. 

Další informace k valné hromadě s rozpracovaním usnesení a pokyny a s aktuálními informacemi obdrží sdružené subjekty v polovině měsíce června 2012.

22.5.2012
Ve stanoveném termínu 21.5.2012 byly doručeny tyto návrhy kandidátů na funkce do nových orgánů OS ČSTV, jejichž volba bude provedena na 25. valné hromadě OS ČSTV dne 30.5.2012:

Předseda:
Ing. Petr Kašný - fotbal - TJ Sokol Kobeřice - OFS Opava

Člen výkonného výboru komory sportovních svazů:
Miloš Pavelek - volejbal - VK Kylešovice - OVS Opava
JUDr. Tomáš Roleder - lední hokej - HC Oceán Opava - OSLH Opava

Člen výkonného výboru komory sportovních klubů a tělovýchovných jednot:
Ing. Marek Hájek - extrémní sporty - SK SP Kylešovice
Ing. Miroslav Záloha - fotbal - TJ Sokol Štěpánkovice

Revizní komise:
Vladimír Grussmann - fotbal - SC Pustá Polom - OFS Opava
Mgr. Zdeněk Viktorin - basketbal - BK Trefa Opava
Petr Fichna - fotbal - TJ Spartak Chuchelná
František Košař - volejbal - TJ Hlučín

22.5.2012
Zpravodaj ČSTV 04/2012.

18.5.2012
Pozvánka na 25. valnou hromadu OS ČSTV s podkladovými materiály pro jednání zde

17.5.2012
Informace VV ČSTV - Informace ze schůze VV ČSTV dne 15.5.2012.

7.5.2012
Aktuální informace č. 02/2012.

3.5.2012
Aktuální informace č. 01/2012

3.5.2012
Veškeré informace ke svolané 25. valné hromadě OS ČSTV budou průběžně zveřejňovány zde. Termín podávání návrhu kandidátů do nových orgání OS ČSTV byl stanoven do 21.5.2012 do 16.00 hodin.

30.4.2012
Informace VV ČSTV - Studie Koncepce financování sportu ČR - zde.
Prezentace studie - zde

30.4.2012
Informace VV ČSTV - Tisková zpráva z jednání 26. valné hromady ČSTV v SC Nymburk - zde .

28.4.2012
Informace VV ČSTV - 26. valná hromada ČSTV v SC Nymburk - záznam z jednání vysílaný ČT 4 - zde.

26.4.2012
Informace VV ČSTV - 26. valná hromada ČSTV se koná 28.4.2012 v SC Nymburk, program jednání - zde, jednání za OS ČSTV v Opavě se zúčastní mpř. OS ČSTV Ing. M. Hájek.

25.4.2012
V souladu se stanovami svolává VV OS ČSTV 25. valnou hromadu OS ČSTV v Opavě, která bude valnou hromadou volební, na středu 30.5.2012 od 16.00 hod. do Sněmovního sálu Minoritského kláštera v Opavě.

25.4.2012
26. zasedání VV OS ČSTV v Opavě.  

24.4.2012
Informace VV ČSTV - Informace ze schůze VV ČSTV dne 17.4.2012.

24.4.2012
Informace VV ČSTV - Česká televize na programu ČT 4 bude vysílat v sobotu 28. dubna 2012  přímým přenosem část jednání z 26. valné hromady ČSTV z SC Nymburk, zahájení přenosu cca od 10.00 hodin. 

22.4.2012
Miroslav Jansta - předseda ČSTV v Otázkách Václava Moravce na ČT 24 - zde. V obsahu programu spustit vybranou část.

16.4.2012
Sportovní akce TJ-SK
21.-22.4.2012 - TJ Sokol Kateřinky - Memoriál A. Švarce ve stolnim tenise
28.4.2012 - TJ ZRAPOS Opava - Turnaj v kuželkách zrakově postižených
28.-30.4.2012 - TK Minerva Opava - Okresní přebor ml. žáků v tenise
5.5.2012 - TJ Tatran Štíitina - Memoriál voj. I. Kubince ve volejbale
23.6.2012 - TJ Slávia Píšť - Trioball - turnaj v malé kopané
2012 - TJ LOS Opava - Liga AIRSOFT o pohár TJ LOS

13.4.2012
Zpravodaj ČSTV 03/2012. 

5.4.2012
Termín pro podání přihlášek na Letní fotbalový kemp, který pořádá OFS Opava v termínu 15. - 20.7.2012 v Chlebičově, byl prodloužen do 19.4.2012, bližší informace naleznete zde.

5.4.2012
Termín pro podávání návrhů k ocenění sportovních osobností ve Statutárním městě Opavě je stanoven do 11.4.2012, bližší informace naleznete zde.

5.4.2012
Svoláno 26. zasedání VV OS ČSTV v Opavě na úterý 24.4.2012 od 16.30 hod.

5.4.2012
25. valná hromada OS ČSTV v Opavě, která bude valnou hromadou volební, je navržena ke svolání na středu 30.5.2012 od 16.00 hod. do Sněmovního sálu Minoritského kláštera v Opavě. 

5.4.2012
26. valná hromada ČSTV je svolána na sobotu 28.4.2012 do SC Nymburk.

28.3.2012
Porada zástupců regionálních sdružení ČSTV - Praha - Ing. M. Hájek, L. Kreisel.

27.3.2012
Informace VV ČSTV - Informace za schůze VV ČSTV konané dne 27.3.2012.

25.3.2012
SPORT PERFEKT Opava nabízí k odprodeji sportovní vybavení, bližší informace naleznete zde.

21.3.2012
Valná hromada TJ Hlučín - L. Kreisel.

20.3.2012
Informace VV ČSTV - Tisková konference - Sport a výnosy z hazardu - spolupráce s obcemi - bližší informace naleznete zde.

20.3.2012
Informace VV ČSTV - Memorandum o vzájemné spolupráci a podpoře ve financování sportu - zástupci sportovních organizací a Svaz měst a obcí České republiky - bližší informace naleznete zde

20.3.2012
Zpravodaj ČSTV 02/2012.

20.3.2012
Ocenění sportovních osobností ve Statutárním městě Opavě proběhne dne 9.5.2012. Bližší informace včetně tiskopisu návrhu, klerý je možno podávat do 11.4.2012 naleznete zde.

18.3.2012
SK Rekreačního tenisu Opava vyhlašuje nový ročník Amatérské tenisové ligy - bližší informaci naleznete zde.

18.3.2012
Valná hromada FK Velké Hoštice - L. Kreisel.
Valná hromada TJ Slavie Malé Hoštice - Ing. P. Franek.
Valná hromada TJ Spartak Chuchelná - L. Kreisel.

16.3.2012
Valná hromada SK Viktorie Chlebičov - L. Kreisel.

13.3.2012
Všem sdruženým SK-TJ byl zaslán "Dopis pro všechny SK-TJ...", ve kterém uveden postup vydaný ČSTV a ČOV, jak získat finanční prostředky z výtěžku loterií, které jsou letos nově poukazovány přímo obcím. Sportovní prostředí nemá v tuto chvíli jinou možnost, než jednat o získání části těchto zdrojů na úrovni obcí. Bližší informace naleznete zde. O dalším postupu budou SK-TJ pravidelně informovány VV OS ČSTV v Opavě.

13.3.2012
Státní rozpočet ČR pro rok 2012 - Investiční dotace v oblasti sportu - informace naleznete zde
Státní rozpočet ČR pro rok 2012 - Neinvestiční dotace v oblasti sportu - informace naleznete zde  

9.3.2012
Valná hromada TJ ZRAPOS Opava - L. Kreisel.  

8.3.2012
V souvislosti se změnou financování sportu v ČR byl zřízen nový blok na webových stránkách OS ČSTV v Opavě - Financování sportu v ČR, kde budou rozpracovány informace v podmínkách okresu Opava. Odhadovaný dopad novely zákona o loteriích - navýšení dotací měst a obcí okresu Opava naleznete zde

7.3.2012
Informace VV ČSTV - Financování sportu v ČR

7.3.2012
Informace VV ČSTV - Informace ze schůze VV ČSTV konané dne 6.3.2012.

7.3.2012
Informace VV ČSTV - Stanovisko k problematice vedení podvojného účetnictví jako podmínky pro poskytnutí státní dotace

6.3.2012
Náhradní termín odevzdání Ročního účetního výkazu za rok 2011 pro ty TJ-SK, které ho neodevzdaly v původně stanoveném termínu je stanoven na 14.3.2012, bližší informace naleznete zde.

3.3.2012
Vedení účetnictví v plném rozsahu (podvojné účetnictví) je od 1.1.2012, kdy skončila platnost vyjímky, povinnou podmínkou při poskytování dotace ze státního rozpočtu (v případě TJ-SK dotace na údržbu a provoz, sportovní programy a téměř veškeré dotace od sportovních svazů) - bližší informace zde. Vedení účetnictví v plném rozsahu nabízí VV OS ČSTV v Opavě v rámci poskytování služeb za úplatu.

2.3.2012
Valná hromada TJ Sokol Hněvošice - L. Kreisel.

29.2.2012
Termín odevzdání Ročního účetního výkazu za rok 2011 je stanoven na 5.3.2012, bližší informace naleznete zde.

28.2.2012
Porada zástupců krajských a okresních sdružení ČSTV Moravskoslezského a Olomouckého kraje  pod vedením místopředsedy ČSTV Ing. M. Hájka v Kobeřicích - Ing. P. Kašný, L. Kreisel a Š. Gerecká.

27.2.2012
Řídící komise soutěže v mezipodnikové kopané vyhlašuje 52. ročník soutěže a před zahájením svolává aktiv vedoucích družstev na středu dne 14.3.2012. Pozvánku a přihláška do soutěže naleznete zde

26.2.2012
Valná hromada FK Darkovičky - L. Kreisel.

25.2.2012
Letní fotbalový kemp pořádá OFS Opava v termínu 15. - 20.7.2012 v Chlebičově, bližší informace naleznete zde.

25.2.2012
Slavnostní vyhlášení Ankety nejúspěšnější sportovci a sportovní kolektivy okresu Opava za rok 2011 se uskutečnilo ve Slezském divadle v Opavě v pátek 24. února 2012, výsledky naleznete zde.

24.2.2012
Přípravy na slavnostní vyhlášení Ankety nejúspěšnější sportovci a sportovní kolektivy okresu Opava za rok 2011, které se uskuteční ve Slezském divadle v Opavě v pátek 24. února 2012 - bližší informace naleznete zde.

15.2.2012
Zpravodaj ČSTV č. 01/2012. 

15.2.2012
Informace VV ČSTV - Informace ze schůze VV ČSTV konané dne 9.2.2012

13.2.2012
Výkonný výbor ČSTV svolal 26. valnou hromadu ČSTV na 28.dubna 2012 do SC Nymburk.

12.2.2012
Valná hromada TJ Sokol Kobeřice - Ing. P. Kašný.

12.2.2012
Informace k připravovanému školení a doškolení trenérů fotbalu licence C naleznete zde.

12.2.2012
Informace k připravovaným školením trenérů a rozhodčích III. třídy volejbalu naleznete zde.  

10.2.2012
Valná hromada TJ Sokol Litultovice - L. Kreisel.

6.2.2012
Sportovní akce TJ-SK 
17.2.2012 - FITNESS PEPA Opava - Seminář s T. Burešem - nejúspěšnějším kulturistou ČR současnosti
17.2.2012 - MATES GYM Bolatice - Bench press
18.2.2012 - Fanclub České fotbalové reprezentace - Halový fotbalový turnaj internacionálů, osobností a fanoušků - Městská hala Opava

1.2.2012
Sportovní aktivity TJ-SK
Nábor do oddílu vzpírání TJ Ludgeřovice.

31.1.2012
Česká televize - Předsedu ČSTV Miroslava Janstu přijal prezident republiky Václav Klaus - zde. Tisková zpráva VV ČSTV - zde.

31.1.2012
Opavský a hlučínský deník -  Marek Hájek se stal místopředsedou ČSTV - zde.

29.1.2012
Hry V. zimní univerziády dětí a mládeže proběhnou v Moravskoslezském kraji ve dnech 29.1. - 3.2.2012 - informace zde.  

29.1.2012
Ing. Marek Hájek - místopředseda OS ČSTV v Opavě byl na ustavujícím zasedání nově zvoleného výkonného výboru ČSTV zvolen místopředsedou ČSTV, druhým místopředsedou byl zvolen Miroslav Pelta - předseda FAČR. 

29.1.2012
25. valná hromada ČSTV - projev nově zvoleného předsedy ČSTV JUDr. Miroslava Jansty - zde

29.1.2012
25. valná hromada ČSTV - usnesení - zde.

28.1.2012
25. valná hromada ČSTV - Nymburk - Ing. Marek Hájek, Ing. Petr Kašný. 

26.1.2012
25. valná hromada ČSTV - 28.1.2012 - Nymburk - informace k jednání naleznete zde.

25.1.2012
Sportovní hvězda Opavského a hlučínského deníku - internetové hlasování - hlasovat o nejlepšího sportovce okresu Opava můžete zde

25.1.2012
Na slovíčko - diskusní pořad České televize - ČT 4 s kandidátem na předsedu ČSTV Miroslavem Janstou - záznam pořadu ke shlédnutí zde.

20.1.2012
Publikace Moderní sportovní klub - Poradce pro dobrovolníky působící ve sportu - řízení a administrativa SK a TJ - zde.

19.1.2012
25. zasedání VV OS ČSTV v Opavě.

18.1.2012
Porada zástupců národních sportovních svazů před 25. valnou hromadou ČSTV - Ing. M. Hájek.

17.1.2012
Porada zástupců okresních sdružení ČSTV před 25. valnou hromadou ČSTV - Ing. M. Hájek a L. Kreisel.

16.1.2012
42 hlasujících provedlo hlasování v Anketě nejúspěšnějších sportovců a sportovních kolektivů okresu Opava za rok 2011, nominované sportovce pro slavnostní vyhlášení, které se uskuteční ve Slezském divadle v Opavě dne 24.2.2011 naleznete zde.

16.1.2012
Svoláno 25. zasedání VV OS ČSTV v Opavě na 19.1.2012 od 17.00 hod.

12.1.2012
Regionální porada okresních sdružení ČSTV Sm regionu v Ostravě - Ing. P. Kašný, Ing. M. Hájek, L. Kreisel.

12.1.2012
Informace VV ČSTV - Informace ze schůze VV ČSTV konané dne 11.1.2012  

10.1.2012
Sportovní akce TJ-SK
20.1.2012 - JK Opava - Kateřinky - 58. jezdecký ples - Zámek Hradec nad Moravicí 

9.1.2012
Termín odevzdání Výkazu statistiky členské základny je stanoven do 15.ledna 2012. Bližší informace včetně tiskopisu naleznete zde.

9.1.2012
Termín odevzdání přihlášek do Programu Sportuj s námi je stanoven do 15.ledna 2012. Bližší informace včetně tiskopisu naleznete zde.

9.1.2012
Termín odevzdání žádostí o poskytnutí příspěvku z grantu na program podpory sportovních akcí pro sportovní subjekty mající sídlo na území města Opavy  je stanoven do 16.ledna 2012. Bližší informace včetně tiskopisu naleznete zde.

6.1.2012
Informace VV ČSTV - Informace z mimořádné schůze VV ČSTV dne 3.1.2012.

5.1.2012
Informace VV ČSTV - Informace k užívání účetního software ABRA G2 naleznete zde.

Nové sídlo OS ČSTV Opava, Vodárenská 18, 747 07 Opava